1. Mr. D. Rajsekshar Rao
  2. Mr. Y. Sahadevudu
  3. Mr .A.Naresh Kumar
  4. Mr.M.Sanjeeva Reddy
  5. Mr. V.Siva Ram Prasad
  6. Mr. Subranayam Sharama
  7. Mrs .C.Rajyalaxmi